Kreativ konflikthantering med Exploratree

av Johan Ydrén, kategori Länktips

Har du fastnat med ett problem, är det svårt att ändra tankebanor? På den nyöppnade siten Exploratree finns mängder av tekniker som främjar kreativitet. Man bör betrakta alla tekniker med en sund skepsis, "why brainstorming is a bad idea", men det finns tillfällen när tankeförmågan stagnerar och man kan behöva draghjälp för att kickstarta den.

Jag har en favoritmetod som trots sin enkelhet kan lösa upp svåra knutar. Grupper som försöker lösa gemensamma problem fastnar ibland. Kreativitetens sinar, normer gör att deltagarna censurerar varandra, starka känslor försvårar fritt tänkande o.s.v. Pröva att vända på problemet:

Ursprunglig problemformulering Ny problemformulering
"Hur kan vi skapa ett bättre samtalklimat?" "Hur skulle vi kunna förhindra konstruktiva samtal i framtiden?"
"Vad är vårt mål på 2-3 års sikt?" "Vad vill vi absolut inte åstadkomma på 2-3 års sikt?"

En av de starkaste krafterna när man arbetar med konflikter är parternas vilja till en positiv relation. Därför frågar t.ex. familjeterapeuter gärna sina klienter om de älskar sin partner. Om de inte gör det finns det inget att arbeta med, viljan till relation är för svag. I konflikter mellan grannar, kollegor och andra som inte kan förväntas älska varandra kan det vara meningslöst att hoppas på en gemensam önskan om en god relation som drivkraft. Istället för att utforska vilken relation parterna önskar sig kan man då vända på det och fråga vilken typ av relation de är rädda för att ha i framtiden. Utifrån svaret man hjälpas åt att formulera vilken relation de önskar.

Ytterligare en mycket användbar metod i konflikthanteringssammanhan är att gemensamt formulera ett långsiktigt mål. Det kan vara mycket svårt att direkt ta fram en gemensam handlingsplan eftersom frågan om vad man ska göra i nutid ofta är en del av vad parterna tvistar om. Därför kan det underlätt arbetet om man börjar med att formulera var parterna vill vara om två år och utifrån svaret på det arbeta fram en gemensam plan för vad som behöver göras för att ta sig dit.

Dessa och många andra metoder för kreativ problemlösning hittar man nu gratis och som attraktiva grafiska modeller på Exploratree. Sajten är en del av utvecklingsprojektet Enquiring Minds.

[via Lifehacker]

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.

Previous post:

Next post: