Med rätt att vara

av Johan Ydrén, kategori Självhävdande
Post image for Med rätt att vara

Min erfarenhet är att det är nyttigt att reflektera över vilka värderingar man har om sin egen roll i förhållande till andra människor. Balansen mellan att bry sig om andras behov i en relation och att bry sig om sina egna behov är svår nog utan att man är oklar över sina egna värderingar. Ofta kolliderar värderingarna i en härva av måsten och borden.

En härva av måsten och borden

Ett vanligt hinder är värderingar som uppmanar oss att först och främst se till andras behov. Det går nämligen inte att förneka dina egna behov hur länge som helst. På ett eller annat sätt kommer de påverka dig och dina relationer. Risken är stor att det orsakar lidande om du inte har förmågan att ta ansvar för vad du känner och behöver, förmågan till självhävdande. Själv är jag dessutom av uppfattningen att alla människor förtjänar att må bra och för det behöver man åtminstone en grundläggande förmåga att ta hand om sig själv.

Vilka rättigheter och skyldigheter har du i relation till andra? Det finns en lång tradition av att filosofera kring det. Sedan psykologin började intressera sig för självhävdande på 50-60-talet har åtskilliga författare producerat listor med rättigheter. FN:s mänskliga rättigheter är översatt till 300 språk och präglar lagstiftningen i många länder. Ändå tycks de flesta av oss vara mer uppfyllda över vilka skyldigheter än vilka rättigheter vi har.

Att tänka i termer av rättigheter ger en unik möjlighet att skapa jämlika relationer

Att tänka i termer av rättigheter ger oss en unik möjlighet att skapa jämlika relationer. Det spelar ingen roll om det är en kärleksrelation, en kollegial relation, en släktrelation, vänskap o.s.v. Om du och den andra har samma rättigheter och känner er fria att använda dem kommer relationen vara jämlik.

Detta är individens okränkbara rättigheter som FN uttryckt dem i ett urval av de mänskliga rättigheterna (länk ):

  • Artikel 1 – Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
  • Artikel 2 – Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. …
  • Artikel 3 – Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
  • Artikel 18 – Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. …
  • Artikel 19 – Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
  • Artikel 20 – Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
  • Artikel 30 – Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för … en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Det är inte bara att vi har samma rättigheter. Som individer har vi en absolut rätt att försöka tillgodose våra egna behov så länge vi inte begränsar andras. Vi har rätt och möjlighet att ta ansvar för vår egen lycka. Liksom andra har rätt att ta ansvar för deras lycka. Det kräver en förmåga att respektera och ta ansvar för sig själv som är en utmaning för de flesta av oss. För vissa utgör svårigheter med att hävda sina egna behov ett hinder för ett lyckligt liv.

Svårigheter att hävda sina egna behov är ett hinder för ett lyckligt liv

Genom att bejaka varandras rättigheter kan vi möta varandra som vuxna och jämlika individer, vilket i längden är befriande. Ett förslag på tydligare formulerade rättigheter:

–  Jag har rätt att behandlas med respekt
–  Jag har rätt att tydligt tala om vad jag vill, känner och behöver
–  Jag har rätt att ändra åsikt och att vänta med att fatta beslut
–  Jag har rätt att göra misstag
–  Jag har rätt att säga nej och prioritera vad jag behöver framför andras behov
–  Jag har rätt att be om vad jag önskar.
–  Jag har rätt att bli hörd
–  Jag har rätt att lyssna på mina känslor och min kropps signaler
–  Jag har rätt till mina egna åsikter
–  Jag har rätt att ha fel
–  Jag har rätt att erkänna okunskap
–  Jag har rätt att uttrycka ilska.
–  Jag har rätt att vara självhävdande
–  Jag har rätt att inte ta ansvar för andra
–  Jag har rätt att sätta upp mina egna mål och sträva efter att nå dem

Att kräva sin rätt och låta andra få tillgodose sina rättigheter är sunt och jämlikt självhävdande. Eftersom alla har samma rättigheter skapar det jämlika relationer och hjälper oss komma till rätta med maktobalanser.

Reflektera gärna över listan av rättigheter. Upplever du att du tillåter dig dessa rättigheter? Vad begränsar dina rättigheter? Hur känns det att tänka sig att andra som din partner, vänner, släktingar och kollegor också har dessa rättigheter?

Vill du lägga till eller förtydliga något i listan?

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
{ 2 comments… read them below or add one }

För Snäll april 5, 2017 kl. 22:19

Hej kort och koncist , mycket bra skrivet.
behövde det här. speciellt idag. tack!!!

Lindsey Schmidt november 20, 2019 kl. 11:42

Detta är min sanna livshistoria är förmodligen typisk, men inom två dagar fick jag en snabb lösning för att återvända min ex kärlekspartner. Min man föll i en affär med en annan kvinna på hans arbetsplats, min kärleksman lämnade mig med två barn som vi hade tillsammans, alla massor av ekonomiska utgifter på mig ensam, han gav inte barn supporr till våra barn, jag vill ha min man tillbaka hem för att älska mig. Jag fick en lösning för att föra tillbaka honom med magiska trollformler från äktenskapspellens trollmagi av en andlig man som heter Dr. Oduduwa (dr.oduduwaspellcaster@gmail. Com). Strax efter två dagars magiska kärlek stavning aktiverades för mina räkning för att föra tillbaka ex love man återvända hem till mig, det var en överraskning att jag inte ens kan förklara hur allt händer, det fungerade som magi, inom två dagar är min kärleksman hemma för att be om ursäkt, be om min förlåtelse, jag var väldigt glad och mina böner svarar, idag är min man tillbaka till mig, vi lever tillsammans som en familj lyckligare i kärlek mer än någonsin tidigare.
 Jag kunde inte ha gjort den här magiska kärleksförtrycket utan hjälp av Baba Oduduwa. Jag skulle ha gett upp och trodde att eftersom min man såg en annan kvinna, så sa han att vi var klara. Efter att Love stavaktivering ringde min man mig på mobiltelefon vi pratade snyggt och nästa dag återvänder han hem med massor av gåvor till mig och barn.
Jag är tacksam för denna andliga äktenskapshealer som hjälpte mig. Jag rekommenderar honom till alla som har liknande äktenskap, förhållandeproblem, att snabbt kontakta kommunikation med Dr.Oduduwa Spiritual spell spellista för att återvända ex love back. via hans personliga kontaktadress: (dr.oduduwaspellcaster@gmail. com)

Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.

Previous post:

Next post: