Parterapi

Post image for Parterapi

Min privata mottagning är stängd och jag har mycket begränsad möjlighet att ta emot par. Jag arbetar för Feelgood företagshälsovård och för att jag ska kunna ta emot kräver det att arbetsgivaren betalar och är knutna till Feelgood. Under de förutsättningarna är de möjligt och informationen nedan finns kvar.

Då och då upplever alla par att de fastnat i ett negativt mönster och kan ha nytta av en yttre part för att komma vidare. Det är svårt att vara individer i en gemenskap och ibland saknas verktygen för att lösa olikheter.

Särskilt svårt är det när livet går in i en ny fas och förutsättningarna förändras. Det kan exempelvis vara i samband med att man får barn, när barnen flyttar hemifrån, när någon får ett nytt arbete eller blir av med sitt gamla.

Situationen ställs på sin spets och även om man klarat av mindre gradvisa förändringar i relationen är det svårt när det blir för mycket på en gång.

Vissa ämnen kan vara känsliga och svåra att samtala om. Relationen kan prövas när man brottas med frågor som berör individuell frihet kontra gemenskap, särskilt om man inte har samma önskemål. Makt och maktobalanser är besvärliga att samtala om men en lösning kan vara mycket frigörande för bägge parterna.

Ibland hör man uttrycket, ”vi har växt ifrån varandra”. Kanske händer det att man verkligen gör det men i många fall är det en oförmåga att kommunicera medan man växer, att omförhandla relationen och rollerna man har. Livet förändras och så måste även relationen göra. Bakom genuin dialog ligger alltid en önskan om att ständigt lära känna varandra på nytt. Om man mist nyfikenheten på varandra kan det behövas hjälp för att återvinna den.

Prioriteringar kan skifta genom livet, inte minst kan de individuella prioriteringarna skifta när man själv upptäcker vad som är viktigt för en. Förhoppningsvis följer ens partner med när man vill föra relationen i ny tur men partnern kan också oavsiktligt bli en återhållande kraft.

Det är inte alltid enkelt att formulera vad man vill, önskar och känner i samtal med den som påverkas och som betyder mycket för en. Även om det är att föredra att man möts och talar tillsammans kan det ibland vara en fördel att träffas enskilt och reda ut sina tankar innan man talar om dem gemensamt.

{ 1 trackback }

Jul- och januarierbjudande
december 26, 2010 kl. 14:07

Comments on this entry are closed.