From the category archives:

Stress

Förstå din stress

Thumbnail image for Förstå din stress

Stress skapas av såväl yttre händelser som ditt förhållningssätt. Den kan upplevas som positiv eller negativ men all stress bör tas på allvar.

Läs mer

Stress, en krisreaktion

Thumbnail image for Stress, en krisreaktion

Stress är en krisreaktion som för alltför många har blivit vardag. En ständig krisberedskap som bryter ner kroppen och orsakar såväl fysiska som psykiska skador.

Läs mer