Konflikthantering och kommunikation för par

Post image for Konflikthantering och kommunikation för par

Min privata mottagning är stängd och jag har mycket begränsad möjlighet att ta emot par. Jag arbetar för Feelgood företagshälsovård och för att jag ska kunna ta emot kräver det att arbetsgivaren betalar och är knutna till Feelgood. Under de förutsättningarna är de möjligt och informationen nedan finns kvar.

Behöver ni hjälp med att reda ut konflikter, förbättra er kommunikation eller reda ut problem ni har svårt komma överens om?

Min specialitet är konflikthantering och kommunikation. På min mottagning tar jag emot par som vill förbättra sin förmåga att hantera konflikter, kommunicera eller lösa långvariga problem.

Utifrån era önskemål skapar vi gemensamt en plan för hur vi ska arbeta i parterapin. En typisk plan i en konfliktfylld relation innehåller punkter som att:

  • Bygga på era styrkor för att förstärka relationen
  • Läka de spänningar som skapats av långvariga eller plågsamma konflikter
  • Öka förmågan att samarbeta för att lösa viktiga problem samtidigt som ni respekterar varandras olikheter
  • Medla överenskommelser i något eller några problem som är särskilt svårlösta eller som hindrar er från att gå vidare
  • Bryta destruktiva konfliktmönster och skapa konstruktivare kommunikation

Viktigast av allt, jag kan hjälpa er att kommunicera och lösa problem samt bidra med metoder som jag sett fungera i många konfliktfyllda relationer. Men makten över er relation och hur ni vill bidra till den är i era händer. Jag bidrar som en neutral part, ni skapar den relation och de lösningar som passar er.

Comments on this entry are closed.