Aktivt lyssnande vid medling

av Johan Ydrén, kategori Kommunikation
Post image for Aktivt lyssnande vid medling

Medling är en allt vanligare metod att hantera konflikter. Det är en metod som är på frammarsch i Sverige. Från 2008 är det exempelvis lag på att alla kommuner ska kunna erbjuda medling vid brott. På TV skickas medlare till grannkonflikter i programmet Grannfejden.

I samband med att jag anordnar en kurs i medling nu i April så har jag skrivit ihop en kortfattad text om aktivt lyssnande för medlare som jag bjuder på.

Aktivt lyssnande är en viktig färdighet i medling. Genom att lyssna kontrollerar du processen. Du hjälper parterna hantera känslor och destruktiva kommunikationsstrategier. Kanske viktigast är att du kan hjälpa dem att förstå sig själva och varandra. För det behövs det ett mer aktivt lyssnande än vad vi använder till vardags.

Medling är bland annat att hjälpa parterna att lyssna på varandra så att de kan lösa sin konflikt gemensamt. För att få dem att lyssna behöver du vara en bra lyssnare. I början av en medling, särskilt om det är en känslosam konflikt, kan du behöva fungera som en mellanhand för lyssnandet. Även om parterna sitter bredvid varandra kan de behöva tala till dig och via dig till den andra parten. Vartefter de bygger upp sin förmåga att vara konstruktiva i förhållande till varandra kan du uppmuntra dem att tala direkt till den andra.

Uppmuntra parterna att berätta:

  • Ha ett öppet och välkomnande kroppsspråk, luta dig framåt om det känns rätt, var avslappnad.
  • Ställ frågor för att visa intresse och för att få mer information. Tänk på att använda öppna frågor, frågor som inte kan besvaras med ett ”ja”, ”nej”, siffror, ett namn eller andra specifika detaljer. Frågor som öppnar upp för att berätta mer. Slutna frågor kan användas för att få kontroll över samtalet eller för att klargöra fakta.

Lyssna uppmärksamt:

  • Titta på den som talar med intresse.
  • Låt parterna tala d.v.s. säg inte mer än vad som behövs. Fokusera på vad de säger istället för vad du vill säga.
  • Visa intresse med ljud som ”hmm”, ”ja” eller kroppsspråk som en nickning, ett leende o.s.v. Ställ frågor som ”berätta mer?”, ”hur tänker du?”, ”vad känner du?” o.s.v. för att uppmuntra dem till att berätta.
  • Lyssna även efter vad som inte sägs, vad som säg mellan raderna, vad kroppsspråk och tonläge säger, om något ämne undviks och fråga om det du ser. Vad parterna vill och inte vill berätta är förstås i slutändan upp till dem.

Parafrasera, d.v.s. upprepa med egna ord vad du uppfattat har sagts, kortfattat. Syftet är berätta vad du hört eller läst in mellan raderna så att den som sagt det kan hålla med om att det var det som menades. Det visar att du lyssnar och förstår och låter dem korrigera missförstånd.

”Grannen satte på vattenslangen och sprutade ner mig mitt framför alla mina gäster på grillfesten. Där stod jag som en idiot.”

”Du blev generad när han sprutade vatten på dig?”

”Hon ska alltid visa min man så mycket uppmärksamhet. Varje gång vi är där så fjäskar hon och passar upp på honom. Det är så uppenbart att hon vill ha honom och han bara lapar i sig.”

”Du tror att hon flörtar med din man och tycker inte att han borde acceptera det?”

Summeringar är en del av att parafrasera men används även för sig. Samla ihop en längre passage av vad som presenterats för att fokusera samtalet och se till att ni bygger samtalet på samma grund, när du vill överlämna till den andra parten eller när något särskilt viktigt skett som du vill befästa i samtalet. Be den du summerar bekräfta din sammanfattning.

När parterna är mogna för det kan man föra över det aktiva lyssnandet på dem. Be dem parafrasera eller summera vad den andra sagt. Det är ett sätt att hjälpa dem att börja lyssna för att försöka förstå varandra. Särskilt att lyssna och återberätta vad någon sagt kan vara mycket svårt i en konflikt för parterna är oftast stängda för den andras budskap, de hör orden men tar inte in dem. Att låta dem öva på det hjälper dem att förstå varandra och hjälper dem bygga tillit.

Medlaren ska vara opartisk i förhållande till parterna och neutral i förhållande till vilken lösning de väljer. Det är en av grundstommarna och en förutsättning för att parterna ska kunna lösa sitt problem gemensamt. Därför är det viktigt att man undviker att favorisera någon part eller att föreslå lösningar medan man lyssnar på dem. Det kan vara känsligt hur man formulerar sig när man ställer frågor och summerar. Undvik värderande uttryck även om parterna själva använder dem. Om du behöver citera ett känsligt uttryck som någon använt gör det tydligt att det är ett citat.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
{ 1 trackback }

Medlare, lyssnar du? | Hantera konflikter ...
april 13, 2008 kl. 22:42

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.

Previous post:

Next post: