Medlingskurs 1 – 2008

av Johan Ydrén, kategori Aktuellt

Jag kommer tillsammans med några kollegor anordna en kurs i medling som löper under våren och hösten. Medling är en konflikthanteringsmetod där man som neutral part hjälper de som är i konflikt att lösa den genom att strukturera upp konflikthanteringsprocessen och hjälpa parterna att kommunicera med varandra. Det är en praktisk metod att hantera konflikter så att parterna kan finna en lösning som tillfredställer bådas behov och som har goda chanser att bli en varaktig lösning. Kursen lämpar sig för alla som ibland är inblandade i andras konflikter och vill lära sig mer om hur de kan hjälpa till men den är också intressant för den som bara vill lära sig mer om konflikter. Jag kan särskilt rekommendera den för chefer, lärare och föräldrar och andra vars ansvar det är att stödja andra i deras konflikthantering.

För mer information om kursen, se Medlingskurs 2008.

För mer information om medling:

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.

Previous post:

Next post: