Existerar de mänskliga rättigheterna i ditt förhållande?

av Johan Ydrén, kategori Relationer

FörhållandeVilka rättigheter man har som människa gentemot staten är väldefinierat men vilka rättigheter har du och din partner gentemot varandra? Respekterar ni varandras mänskliga rättigheter?

Jag har sammanställt de delar av FN:s mänskliga rättigheter som går att tolka in i relationer mellan individer. De mänskliga rättigheterna är trots allt skapade utifrån sådant som vi gör mot varandra men inte borde. Hur väl uppfyller ni de grundläggande rättigheterna i ert förhållande? Kanske skulle ni behöva en blåklädd FN-soldat som vaktade era gränser ibland.

De mänskliga rättigheterna

  1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. (ur artikel 1)
  2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. … (ur artikel 2)
  3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. (ur artikel 3)
  4. Ingen får utsättas för … omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. (ur artikel 5)
  5. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. … (ur artikel 12)
  6. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. … (ur artikel 18)
  7. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer … (ur artikel 19)
  8. Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden … (ur artikel 24)
  9. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. (ur artikel 27)

Källa: de mänskliga rättigheterna på väldens alla språk.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: