Förhållanden blir värre med åren

av Johan Ydrén, kategori Relationer

Våra förhållanden är inte bara de mest negativa av våra nära relationer de blir dessutom bara värre med åren. Det är de nedslående resultaten av en studie från University of Michigan. Behöver det vara så?
Sju dagar innan alla hjärtans dag publicerade ScienceDaily forskningsresultat som tycks sätta krockben för alla som drömmer om att leva lyckliga i alla sina dagar. Institutet för Social Forskning på University of Michigan har studerat över 800 personer i åldrarna 20 och uppåt. Med 17 års mellanrum har svarat på frågorna ”min … går mig på nerverna” och ”min … ställer för många krav på mig” beträffande de tillfrågades bästa vän, barn och partner. I alla åldrar var den de tillfrågade var tillsammans med den som bedömdes mest negativt. Lite hoppfullt är kanske att våra relationer generellt set blir positivare med åren, mellan 20 och 40 är de värst. I kategorin 60+ värderas relationerna högst. Den slutgiltiga relationsdödaren är dock att våra förhållanden och äktenskap till skillnad mot de andra relationerna tenderar att bli sämre över tiden.

Resultaten är kanske inte så förvånande. Barn borde ställa färre krav och bli mer distanserade från föräldrarna när de växer upp. Bästa vänner som ställer för många krav och går en på nerverna tenderar att försvinna ut i periferin. Vår partner, däremot, hänger vi kvar vid även om de går oss på nerverna och ställer för många krav, ”i nöd och lust” som det heter. Det är kanske till och med en av de sakerna som gör en kärleksrelation så värdefull, att vi kan bygga tillit och stabilitet, ett band som inte går av så lätt.

Likväl tycker jag resultatet är sorgligt. Ett nära förhållande behöver inte vara en plats för negativitet att växa. Det finns mängder av inre processer inom oss som får oss att driva i den riktningen men de är inte en naturlag som liksom tyngdkraften i slutändan alltid vinner. Konflikter och krav kan bli en källa till frustration, ingrodd besvikelse och allt mer negativa tankar om den vi lever med. Vårt förhållande kan bli en soptipp för alla negativa känslor vi samlar på oss men det behöver inte vara så. Konflikter kan också hjälpa oss att se skavanker, slipa bort dem och växa tillsammans.

Det går att lära sig hantera konflikter bättre och det går att få hjälp att reda ut dem. Utan att ha plockat upp bra under uppväxten är det svårt att klara det själv ibland men det finns hjälp. Det är inte nödvändigtvis enkelt, det kräver ansträngning. Men det innebär att man kan svara nej på frågorna, ”Går din partner dig på nerverna?” och ”Ställer din partner för många krav?”.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: