Psykoterapi i Göteborg

Psykoterapi går man i av skiftande skäl. Behov kan uppstå vid akuta situationer som skilsmässor, svårigheter med barn och arbetsplatskonflikter. Andra har psykisk ohälsa som exempelvis depressioner och kan få bevisat effektiv hjälp med psykoterapi.

Ibland är anledningen till att man söker psykoterapi diffus, man mår inte bra, har negativa relationsmönster, har sexuella problem, eller svårt att skapa det liv man önskar. Genom psykoterapi kan man få hjälp att reda ut vad som är problemet och få stöd i att åtgärda det.

Åter andra söker psykoterapi för personlig utveckling, livsplanering, för att reda ut vad man vill med sitt liv eller helt enkelt för att få en god lyssnare på sin sida.

Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.