Styvförälderns lott, sök kreativa lösningar

av Johan Ydrén, kategori Läsarfrågor

”Min man har tre barn sedan tidigare, en på 4 och tvillingar på 3, som får mig att må dåligt. Det var bra i början, men nu går det inte. Det är skrik och bråk, nerkissade kläder och blöjor i hela huset. Ska jag vägra ta emot dem?”StockholmsLena

När jag läser den här frågan ställer jag mig själv en fråga, vilken information saknas? Jag kan inte släppa känslan att frågan på något sätt saknar information som skulle få den tydligare.

Vad innebär det att vägra ta emot barnen? Det verkar orimligt att neka barnen sin pappa och din man möjligheten att träffa sina barn. Samtidigt har du en självklar rätt att känna efter vad som är rätt för dig.

Har du uteslutit alla andra möjliga lösningar? Ställda inför svåra problem så är det en naturligt reaktion att fastna för en möjlig lösning istället för att utforska om det finns fler lösningsförslag att välja mellan. Det är en form av problemlösning som är svår när vi är känslomässigt involverade i beslut.

Här tycks det mig som att det kan finnas andra potentiella lösningar. Ett sätt att hjälpa till att hitta fler lösningsförslag är att leta i tre kategorier där vi kan förlägga en konflikt: på det individuella planet, på det mellanmänskliga planet och på det strukturella planet.

Det individuella handlar om vad du själv kan förändra. Du kan säkert spåna lösningar bättre än mig men exempel på individuella lösningar är:

  • Arbeta på din relation till barnen så att din relation till dem växer sig starkare.
  • Bli tydligare med gränserna för vad du accepterar.

Det mellanmänskliga är de lösningar du kan hitta tillsammans med andra. I det här fallet kan det vara din man, hans barn, barnens mor och eventuella andra ni kan ta hjälp av. Exempel på lösningar här är:

  • Att reda ut med din man hur ni ska hantera barnen så att ni är överrens.
  • Att arbeta med din relation till barnens mor. Det framgår inte av texten men det uppstår ofta ett triangeldrama som kan vara svårhanterligt.

Strukturlösningar handlar om att sätta upp yttre ramar som gör att konflikter och spänningar minskar. Det låter som att det är ett problem. Att det ligger smutsiga kläder och blöjor i hela huset är inte barnens fel. Det handlar om hur man hanterar dem och det kan ni sätta upp gemensamma regler för. Likaså med skrik och bråk. Barn kan inte förväntas vara helt tysta men det finns grader och kanske kan ni bestämma er för vad som är rimligt och hur ni ska uppfostra dem. Jag förutsätter att det är någon form av delad vårdnad och då finns det regler för det. Går de att ändra så att förutsättningarna för att du ska tycka bättre om att ha barnen där förbättras?

Detta är mina reflektioner kring den senaste läsarfrågan på Aftonbladet, "Kan jag vägra ta emot hans barn?".

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: