Bryta upp och hitta sig själv?

av Johan Ydrén, kategori Läsarfrågor

Aftonbladet har sedan en tid tillbaka en relationsdel där läsare får skicka in svar på andra läsares problem. Så här skriver Sallie under rubriken ”Kan jag bryta upp för att hitta mig själv?”:

”Jag är 30 år och gift sedan åtta år tillbaka. Vi har två barn. Efter två år med personliga problem har jag tappat bort mig själv. Trots att min man har ställt upp i ur och skur, vill jag nu vara ensam. Är det fel att separera för att hitta tillbaka till mig själv igen?”

Vad är fel och vad är rätt? Det går att väga åsikter mot varandra. På separationskontot står åsikter som att det är viktigt att vara sann mot sig själv, att barn och man mår bättre av en ärlig relation och att det är viktigt att lyssna på sina egna inre signaler om vad man behöver. På stannakontot finns andra åsikter som att man ska hålla ihop familjen, inte ge upp, att mannen har ställt upp och förtjänar en motprestation. Självklart kan man ha fler eller helt andra åsikter men när man summerar plus och minus ser man att det inte handlar om siffror. Det går inte att avgöra vad som är rätt och fel. Man får se till vilka möjligheter man har och välja ett alternativ och leva med att det kommer vara både rätt och fel eller ingetdera.

I grunden är frågan inte särskilt hjälpsam tror jag. Jag tror att en mer givande fråga kunde ha varit något i stil med vilja möjligheter har jag? Om jag känner så här, hur kan jag bära mig åt? När vi ställs inför svåra problem finns ofta lösningen någon helt annanstans än där vi letar. Trots allt hade problem inte varit så stora om vi hade en bra lösning framför oss.

Som terapeut är det svårt att svara på frågor. I terapi är inte vårt jobb att svara utan att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Utifrån hennes fråga skulle jag dock vilja utforska mer om vad de personliga problemen är. Kanske är de en del av relationen och omöjliga att lösa om hon är kvar? Men kanske saknar de i sin relation, som så många andra, verktygen för att kunna lösa sina problem som egna individer. En relation behöver utrymme för att växa både som individ och tillsammans. Det är något man kan lära sig, antingen gemensamt som par eller som individ i ett förhållande där man behöver skapa sig utrymme för att växa.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Leave a Comment

OBS! På förekommen anledning vill jag påpeka att det här inte är en kanal för att söka psykiatrisk rådgivning, särskilt inte i akuta kriser. Om du har akuta problem, särskilt om du har självmordstankar, föreslår jag att du kontaktar närmaste akutpsykiatri. Nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60 är också en bra resurs. Med det förbehållet välkomnar jag varmt kommentarer. Meddelanden kan modereras för att upprätthålla läsbarhet och god ton.

Previous post:

Next post: