Personliga värderingar och goda egenskaper – aktivt lyssnande

av Johan Ydrén, kategori Kommunikation
Post image for Personliga värderingar och goda egenskaper – aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande beskrivs ofta som en samling tekniker. Man ska nicka här och summera vad som sagts där. Teknikerna är viktiga men de är metoder för att uppnå ett mål. Målet är kontakt.

Som tur är har de flesta av oss erfarenhet av minst en riktigt god lyssnare i våra liv. Personer som ofta varit mycket betydelsefulla och skapat ett bestående minne. Om du haft någon i ditt liv som verkligen varit en god lyssnare så kanske du känner igen dig i att det inte var tekniken som var viktig utan känslan. Känslan av att synas, accepteras och bli förstådd för den du är. Empatiskt lyssnande handlar om de känslorna. Teknikerna kan göra underverk för den som vill förbättra sin förmåga att lyssna för att de hjälper en att nå målet.

Lyssnande är att försöka förstå en annan människa. Det är att överbrygga det faktum att vi inte kan vara någon annan eller läsa deras tankar. När du lyssnar behöver du ta en paus med ditt eget, lägga det åt sidan, och fullständigt fokusera på att möta den du lyssnar på. Försök sätta dig in i vad han eller hon förmedlar. Jag använder uttrycket "förmedlar" istället för "säger" eftersom det är skillnad på orden som används och budskapet som sänds.

Ytterst få människor är bra på att uttrycka sig tydligt. Lyssnande kräver därför att du försöker uppfatta budskapet som uttrycks och inte bara orden. Lyssna efter allt det man kan läsa mellan raderna, se på kroppsspråket, höra på intonation eller förstå genom att sätta sig in i den andras situation.

På min andra blogg har jag skrivit en grundligare artikel om aktivt lyssnande som jag kan rekommendera

När man frågar människor vilka egenskaper en god lyssnare har är svaren tämligen likartade. Listan av egenskaper kan göras lång men några tycker jag sticker ut som särskilt väsentliga. Det är dessa jag tycker att du ska reflektera över extra mycket:

  • Öppenhet
  • Närvaro
  • Respekt
  • Ärlighet

Öppenhet

För mig är öppenhet att förstå och acceptera en människa som den är och som den vill bli sedd. Att acceptera någon annan som den är. Det är det som gör att det går att få empatisk kontakt även med människor som varit med om händelser vi inte kan föreställa oss eller som gör sådant som vi tycker är provocerande. I grunden är de människor och som människor kan vi förstå och möta dem även om vi inte håller med dem.

Min uppfattning är att målet för lyssnande bör vara att sätta sig in i någon annans liv, inte att ha åsikter om det.

Närvaro

När jag frågar människor om deras bild av en god lyssnare de träffat brukar de beskriva en känsla av närvaro. Att den som lyssnar har total fokus på dem. Du kan lyssna och göra andra saker samtidigt men du lyssnar inte på riktigt om du gör det halvhjärtat. När du lyssnar för att få kontakt med någon ger du dem möjlighet att lyfta upp det som är känsligt och viktigt för dem. Ett respektfullt bemötande kräver att du tar hand om det som lyfts upp och inte av ouppmärksamhet låter det falla platt.

Respekt

Ordet respekt får en alltmer negativ klang i samhället. Alla människor behöver respekt och vi har alla strategier för att försöka få respekt. För många är det ett diffust behov, inte något de kan sätta ord på. Själv tycker jag en utgångspunkt är att tänka på andra människor som egna individer med samma rättigheter som mig själv. Jag vill bli accepterad och värderad som självständig individ och det vill andra också. Ta dem på allvar och försök respektera deras rätt att leva deras liv som de vill även om du skulle tycka att de borde leva det annorlunda. Behandla dem som självständiga individer.

Ärlighet

En genuin kontakt med en annan människa underlättas av att du är ärlig mot dem och dig själv. Du behöver inte vara utelämnande men det kräver att det engagemang och de känslor du visar är genuina. Att du bara ger så mycket av dig själv som du vill ge. Att du inte bär en mask och anpassar dig på ett falskt sätt.

Människor anar oråd när du inte är genuin. Det behöver inte betyda att du ljuger medvetet. Ofta trampar vi över våra egna gränser eller anpassar oss utan att märka det själva. Det kan t.ex. vara bättre att berätta för någon att man inte gillar deras livsstil än att låtsas stödja den om man vill ha en uppriktig kontakt. Du behöver inte gilla vad du hör. Det räcker med en genuin vilja att lyssna, förstå och acceptera den du lyssnar på som människa.

Övning

För att befästa det du har läst vill jag uppmuntra dig till att dra dig till minnes någon som du upplevt som en god lyssnare. Vilka personliga egenskaper gjorde honom eller henne till en bra lyssnare? Hur betedde de sig? Vad innebar det för dig? Om du vill får du gärna skriva ner dina funderingar i en kommentar till texten. Det är alltid ett sant nöje att ta del av läsarnas erfarenheter.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: