Lyssnandets paradox

av Johan Ydrén, kategori Kommunikation

Lyssnandets paradox är att du förstår en annan person sämre ju bättre du lyssnar på honom. Om du verkligen vill lyssna på någon ska du lyssna för att försöka lära dig att du inte förstår vad han menar. Bra lyssnare vet intuitivt att den som talar vill bli förstådd. Därför används den alltför välanvända frasen "jag förstår". Det är ett försök att vara bekräftande men säger egentligen "där drar jag gränsen för hur väl jag vill förstå dig, nu slutar jag försöka".

I själva verket förstår vi aldrig någon annan, inte riktigt. Det är omöjligt eftersom vi alla bär med oss så mycket erfarenheter och känslor att det är en omöjlighet att uttrycka allt. Vi känner inte ens oss själva fullständigt, hur ska vi kunna uttrycka oss så att någon annan gör det? Att lyssna är därför på sin höjd steg mot förståelse. Vi når aldrig ända fram. Att lyssna är en strävan mot att ta oss bortom känslan av förståelse mot insikten att vi i själva verket inte kan nå ända fram.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: