En arg bloggare om depression

av Johan Ydrén, kategori Depression
Post image for En arg bloggare om depression

Jag har nyligen upptäckt en blogg som heter Violent Acres av en anonym, ofta påtagligt klok och alltid självhävdande och upprörd kvinna. Under de senaste timmarna har hon hunnit bli något av en idol. Jag charmas av människor som lyckas kombinera självsäkerhet med klokhet istället för den allt för vanliga självupptagenheten. Kanske falnar charmen när jag läser mer men för nu vill jag dela med mig av något hon skriver om depression. Försök se bortom affekten:

“No,” she replied, “I’m not saying that at all. What I am saying is that you should be wary of the Doctor who tells you a pill is a fix for your broken mind. The way I see it, you have a lot of reasons to be sad right now. So if that’s what you’re feeling, that seems about right to me.”

“My brain doesn’t produce enough serotonin!” they chirp. “This is why I’m always sad!”

It’s always the serotonin. It’s never the lousy job or the loveless marriage or the helplessness one feels when they finally realized they’ve been pressured into living a life they would have never chosen for themselves. No, it’s never that. It’s always a broken brain.

It’s the people who try to eradicate every hint of sadness and anger out of human existence I fault. Negative emotions are a vital part of the human condition and it isn’t until we experience them that we truly appreciate the positive opposites. In other words, one needs sadness in their lives to be able to fully recognize happiness when they come across it. Without anger, we can never appreciate the calm; our hatred and indifference emphasis our love. To deprive oneself of any emotion characteristic to our nature is to deny the very things that make us human. Our minds work the way they do for a reason. They are not broken.

Modern day Americans are often trapped in lousy, disappointing, soul crushing careers. If they are not divorced already, their marriages are on the rocks. They live far outside of their means, rack up thousands of dollars of debt, and then they work overtime to pay for the toys they never have time to play with. They dedicate their lives to pleasing ungrateful children who won’t amount to much more than they did. Hours of their downtime is spent in front of the television, switching from reality show to reality show, because it is easier to watch other people live life than it is to live their own. In a rare moment of creativity, they might write a secret out on a postcard and send it to a website because they don’t have a single person in real life that they trust enough to share their fears with. They feel all of this on top of the usual human maladies of sickness, death and grief.

Eftersom jag så gärna vill citera henne men inte kan citera alltihop så var jag tvungen att klippa lite. Jag rekommenderar hela artikeln , ”Most People Are Depressed For a Very Good Reason”. Något som nämns alldeles för sällan är att vi faktiskt inte vet särskilt mycket om mentala problem uppkomst. Under större delen av 1900-talet såg majoriteten av psykoterapeuterna depressioner och annat som vi i dag talar om som psykiska sjukdomar, inte som sjukdomar utan en följd av patientens liv och uppväxt. Mentala problem var något som skulle åtgärdas i patientens vardag. Med den ökade insikten i hjärnans kemi letar vi allt mer av förklaringarna till människors problem där. Vi glömmer att det alltid kommer finnas ett samspel mellan kemin och oss, människorna som går runt med de kemiska processerna i huvudet.

Kemin i hjärnan är parallell med våra liv. För de som klämmer i sig droger är det uppenbart hur man kan påverka med kemi. Hög på kokain känns livet större och bättre, självkänslan ökar. Det är ren kemi. När vi är nyförälskade känns livet färggrannare, livet starkare och viktigare. Den är en kick av livet. Våra liv påverkar kemin i hjärnan och hjärnans kemi påverkar våra liv. Frågan är var vi ska leta svaren till våra problem?

Depression må vara en sjukdom och ha såväl genetiska som biologiskt/kemiska orsaker men det har samtidigt en orsak vi kan finna i hur vi lever vårt liv. Om du lever ett liv belastad av skuldkänslor och krav du inte kan leva upp till kommer du må dåligt ända till du hjälper dig själva till ett bättre förhållningssätt. Mår du ständigt dåligt av konflikten mellan ditt eget behov och andras behov i relationer med människor omkring dig så kommer det tära på din livsglädje. Depression är en naturlig följd av att man inte hittar ett sätt att förhålla sig till sitt liv.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: