Ett falskt sken av vetenskaplighet

av Johan Ydrén, kategori Artiklar

En rapport som framställer antidepressiva mediciner som tämligen meningslösa har cirkulerat över världen och skapat rubriker. I själva verket är det inte så enkelt. Det finns många metoder att behandla depression och vetenskapligheten är överskattad för de flesta. Ändå hjälper metoderna folk som mår mycket dåligt så man bör akta sig för att kasta ut barnet med badvattnet när man drar snabba slutsatser av en enskild studie.

En av anledningarna till att jag driver den här bloggen är givetvis marknadsföring. Jag arbetar med konflikthantering och terapi och behöver som alla andra verksamheter kunder, eller i mitt fall klienter. Därför är det med viss tveksamhet jag skriver detta. Men är det något jag har svårt för så är det vad amerikanerna kallar ”Bullshit” och det har flödat av skitsnack i den här branschen de senaste veckorna.

En studie som visar att antidepressiva mediciner inte har mer effekt än placebo, d.v.s. sockerpiller och förväntan om läkande effekt, publicerades nyligen och har valsat runt i världspressen, se länkar längst ned. Kanske borde jag vara glad, jag tycker att det sker en stor överutskrivning av antidepressiva. Trots det tycker jag att det finns en hel del problem med rapporteringen i pressen. Inte minst att det inte är så svart-vitt som pressen ger sken av. Ring runt och kontrollera själv, kommer läkare sluta skriva ut antidepressiva tror ni? Det tycks vara en viktig studie men sista ordet är knappast sagt och då tycker jag det är ansvarslöst av pressen att riskera förstöra behandlingen för många människor med stort lidande.

Det värsta skitsnacket är dock att man försöker påskina en högre nivå av vetenskaplighet inom psykiatrisk behandling än vad som i själva verket existerar. Det finns fyra vanliga behandlingsformer med bevisad effekt på depressioner, se exempelvis SBUs rapport. Dessa behandlingsformer är elektrokonvulsiv behandling (ECT), kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi och antidepressiva mediciner. ECT är jag inte så insatt i men för övriga gäller bl.a. följande: Antidepressiva mediciner är precis som många andra mediciner godkända för vissa användningsområden men skrivs av läkare även ut för närliggande problem som de inte är godkända för. Det är dessutom, till skillnad mot vad många läkare säger, inte alls bevisat att depressioner beror på en kemisk obalans i hjärnan. Däremot är det bevisat att de allra flesta deprimerade har vissa obalanser. Vad som orsakar vad, om kemin skapar depressionen eller om att man blir deprimerad resulterar i en kemisk obalans är inte klarlagt. För både KBT och psykodynamisk terapi har studier gjorts som visar att terapi har effekt på depressioner. Vad som inte sägs är att det är inte är samma behandling du får om du går till terapeuter. Särskilt KBT terapeuter som har satsats mer på studier talar tyst om det, och är nog i många fall omedvetna om att de inte bedriver samma sorts terapi som har studerats. Det skiljer nämligen en hel del mellan den behandlingsmetod som terapeuter använder i studier och den som de använder på sina klienter ute i verkligheten. Anledningen till det är att man i studier måste behandla alla klienter exakt likadant. I verkligheten anpassar terapeuter behandlingen efter vad de tror är bra för varje klient. Förhoppningsvis är de metoder som vi terapeuter använder på våra klienter bättre men det är det ingen som vet. Det är definitivt inte vetenskapligt bevisat. Vad som är bevisat och vad klienter möter i terapirummen är alltså inte samma sak.

I själva verket är det mycket lite vi verkligen vet, i strikt naturvetenskaplig betydelse, om hur psyket fungerar. Det är förresten inte riktigt sant. Psykologisk forskning har gjort ett enormt arbete och tagit fram mängder av fakta om hur vi fungerar. Tyvärr är det ännu detaljer i vårt psyke som studerats, långt ifrån den komplexitet vi möter när vi försöker förstå oss själva som självständiga individer. Själv tror jag aldrig att det kommer gå att förklara sambandet mellan biologernas studier av hjärnans som kemisk process med vår egen upplevelse av ett själv, att vara en egen individ med vilja och behov. Men även om mångas anspråk på evidensbasering och vetenskaplighet är överdriven så utvecklas hela tiden vår kunskap. Det kraven på att bevisa metoders effektivitet fört med sig är att allt vi terapeuter sysslar med granskas och studeras vilket gradvis leder till att bättre terapi för våra klienter.

Parallellt med att terapimetoder utvärderas studeras också i mindre utsträckning skillnaden mellan enskilda terapeuter. Man har kommit fram till att vilken terapeut man väljer spelar betydligt större roll än vilken terapiform som används. Riktigt hur man som klient kan avgöra om man har en bra terapeut eller inte har forskarna tyvärr inte kommit fram till än. Den tydligaste ledtråden man som klient kan få är styrkan i den terapeutiska alliansen d.v.s. hur stark du upplever att samarbetsrelationen mellan dig och din terapeut är. Det tycks vara den enskilt viktigaste komponenten i en bra terapi.

Artiklar om antidepressiva:

Rapporten som startade allt: Initial Severity and Antidepressant Benefits

Psychiatrists Urge People To Consult Their Doctor Before Stopping Antidepressants

Washington Post: Only Severely Depressed Benefit From Antidepressants

BBC: Q&A: Anti-depressants study

Dagens Medicin: Delade meningar om SSRI-rapport

Aftonbladet: Placeboeffekten en del av behandlingen

DN: Antidepressiv medicin i blåsväder

New Study: SSRI Antidepressants 'Clinically Insignificant' For Most People

Reuters: Study doubts effectiveness of antidepressant drugs

Long Live the Placebo!

Självklart redovisar jag alltid min egen bakgrund i texter där jag jämför olika metoder så att du som läsare kan bedöma mitt egenintresse. Jag är huvudsakligen psykodynamiskt skolad men använder även inslag av beteendeterapi i mitt arbete.

Johan Ydrén

Författaren arbetar med psykoterapi och konflikthantering. Han tar emot klienter för psykoterapi i Göteborg och håller kurser och föreläsningar om konflikthantering över hela landet. På Hantera Konflikter ... kan du lära dig mer om konflikthantering, samt givetvis finna information om professionella tjänster. Kontaktuppgifter
Previous post:

Next post: